9/6/14

Τοποθέτηση βαλβίδων αορτής με ελάχιστα επεμβατική μέθοδο (TAVI)Γράφει ο Χριστόφορος Σ. Κωτούλας, Καρδιοθωρακοχειρουργός


Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να ανακουφίζει προσωρινά κάποια συμπτώματα αλλά δεν θεραπεύει το πρόβλημα της στένωσης της αορτικής βαλβίδας. Η μόνη οριστική θεραπεία είναι η αντικατάσταση της στενωμένης βαλβίδας. Ωστόσο, πολλοί ασθενείς είναι ήδη προχωρημένης ηλικίας όταν εμφανιστούν τα συμπτώματα και συχνά πάσχουν και από άλλες παθήσεις με αποτέλεσμα ο κίνδυνος της κλασσικής καρδιοχειρουργικής επέμβασης να γίνεται μεγάλος έως και απαγορευτικός. Ως αποτέλεσμα η χειρουργική αντικατάσταση σε αυτούς τους ασθενείς θεωρείται «υψηλού» κινδύνου και συχνά δεν υποβάλλονται σε χειρουργική θεραπεία.  Ο υπολογισμός του κινδύνου της επέμβασης γίνεται με το Euroscore (http://www.euroscore.org/calc.html). Στις περιπτώ- σεις αυτές ο ασθενής είναι υποψήφιος για την τοποθέτηση βαλβίδας διαδερμικά ή με ελάχιστα επεμβάτική μέθοδο με την τεχνική που διεθνώς ονομάζεται TAVI (Διακαθετηριακή τοποθέτηση αορτικών βαλβίδων).