1/9/13

Αντιμετώπιση παθήσεων της τριγλώχινας βαλβίδαςΓράφει ο Χριστόφορος Σ. Κωτούλας, Καρδιοθωρακοχειρουργός


Η τριγλώχινα βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ του δεξιού κόλπου και της δεξιάς κοιλίας. Η πιο συχνή αιτία ανεπάρκειας της τριγλώχινας βαλβίδας είναι η διάταση της δεξιάς κοιλίας, στα πλαίσια πνευμονικής υπέρτασης και/ή δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας. Λιγότερο συχνά οφείλεται σε λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα. Η πιο συχνή αιτία της στένωσης της τριγλώχινας βαλβίδας είναι ο ρευματικός πυρετός, αίτιο που είναι εξαιρετικά σπάνιο στο δυτικό κόσμο στις μέρες μας.