29/6/13

Σύνδρομο μετά από περικαρδιοτομή ή και σύνδρομο Dressler: τι πρέπει να γνωρίζουμε

Γράφει ο Χριστόφορος Σ. Κωτούλας, Καρδιοθωρακοχειρουργός

Το σύνδρομο μετά από περικαρδιοτομή, ή και σύνδρομο Dressler, είναι μια εμπύρετη νόσος δευτερεύουσα σε μια φλεγμονώδη αντίδραση που προσβάλλει τους υμένες που περιβάλλουν την καρδιά και τα πνευμόνια, δηλαδή το περικάρδιο και τον υπεζωκότα. Συμβαίνει κυρίως στους ανθρώπους που υποβάλλονται σε επεμβάσεις καρδιάς και στους οποίους διανοίγεται το περικάρδιο. Άλλες αιτίες είναι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, η τοποθέτηση στεντ στα στεφανιαία αγγεία, η τοποθέτηση μόνιμου βηματοδότη και το τραύμα της καρδιάς. Η περικαρδιακή συλλογή που προκαλείται μπορεί να προκαλέσει και καρδιακό επιπωματισμό που αποτελεί επείγουσα κατάσταση.