12/5/13

Αμφοτερόπλευρη θωρακοσκοπική συμπαθεκτομή για υπεριδρωσία

Βιντεοπαρουσίαση περιστατικού ασθενούς με υπεριδρωσία που υποβλήθηκε σε αμφοτερόπλευρη συμπαθεκτομή θωρακοσκοπικά. 
Διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα. 
Το αποτέλεσμα ήταν η τέλεια εξάλειψη του ιδρώτα από τα χέρια.

http://www.youtube.com/watch?v=sPrx4i7RZ9Q