14/11/12

Επιπλοκές του Εμφράγματος Μυοκαρδίου στον Καρδιακό ρυθμό

Γράφει ο Χριστόφορος Σ. Κωτούλας, Καρδιοθωρακοχειρουργός

Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου οφείλεται σε αιφνίδια απόφραξη ενός κυρίου αγγείου ή κλάδου των στεφανιαίων αρτηριών λόγω ρήξης ή διάβρωσης της αθηρωματικής πλάκας και δημιουργίας θρόμβου, με αποτέλεσμα  τη νέκρωση της περιοχής αυτής του μυοκαρδίου.